بهبود تجارت برتر
بهبود تجارت برتر
نیازمند مسئول فنی داروخانه (مشهد)

توضیحات آگهی

نیازمند مسئول فنی با حضور برای شرکت دارویی واقع در چناران مشهد
پرداختی مکفی با اسکان
۴ ساعت پروانه

تماس با کارشناسان :
09120394515 پرسته
09122122818 پرسته
09120394508 لواسانی
09050394508 لواسانی

اشتراک گذاری Telegram Facebook WhatsApp Twitter
گزارش مشکل آگهی