بهبود تجارت برتر
بهبود تجارت برتر
نیازمند موسس و مسئول فنی داروخانه (سلطان آباد)

توضیحات آگهی

نیازمند موسس و مسئول فنی داروخانه واقع در سلطان آباد
با یک شیفتحضور یا بدون حضور
پرداختی طبق عرف

تماس با کارشناسان :
09120394515 پرسته
09122122818 پرسته
09120394508 لواسانی
09050394508 لواسانی

اشتراک گذاری Telegram Facebook WhatsApp Twitter
گزارش مشکل آگهی