بهبود تجارت برتر
بهبود تجارت برتر
واگذاری سهام درمانگاه و مرکز جراحی محدود (فرجام)

توضیحات آگهی

سهام درمانگاه و مرکز جراحی محدود واقع در فرجام واگذار میگردد.
۱ سهم از ۶ سهم زنان و زایمان
۲ سهم از ۶ سهم اطفال
۱ سهم از ۶ سهم داخلی
۲ سهم از ۵ سهم جراحی
۱ سهم از ۶ سهم گوش و حلق و بینی
۱ سهم بوفه فعال
۱۵ تخت بستری
کل سهام ۲۰۰ سهم
سهام کاری و ملکی
مجوز شرکتی

تماس با کارشناسان :
09120394515 پرسته
09122122818 پرسته
09120394508 لواسانی
09050394508 لواسانی

اشتراک گذاری Telegram Facebook WhatsApp Twitter
گزارش مشکل آگهی